شهیدان طبس – طبس نیوز

شهید احمد اخوان صفّار

از ملت شهید پرور می‌خواهم، همین طور که تا کنون همگام و هم صدا با امام…

شهید مهدی احمدی

همواره پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام بدارید و هر روز پیمان و عهد…

شهید محمدحسین احمدی

ای مردم این را بدانید که مهم‌ترین عاملی که در پیروزی این انقلاب و ادامه آن…

شهید خسرو احمدی

روح او ناآرام و پرهیجان بود و فرصتی را می‌طلبید تا غلیان درونی خود را در…

شهید قربانعلی ابراهیمی

اخلاص و صفای باطن خانواده از او فردی مهربان، خوش خلق و مقیّد به عقاید دینی…

شهید امین ابراهیمی ثانی

در سال ( ۱۳۴۴) در خانواده ای متدین و زحمتکش در روستای فهالنج پا به عرصه…

شهید رمضان آذربیک

پس از ماه‌ها انتظار سال۱۳۴۱ در خانواده‌ای متدین و زحمتکش خداوند نوگلی را به ودیعه گذاشت…