شهید عباس اللهی طبس – طبس نیوز

شهید عباس اللهی

ای دانش آموزان بدانید اگر بدون توجه وقت گران‌بهای خود را بگذرانید خون این شهیدان را…