شهید علیرضا بهروان پور

چه سعادت و افتخاری از این بالاتر که در اوج جوانی، دل از دنیا و خوشی‌های…