شهید علیرضا رجب‌پور

مادر شهید می‌گوید: لحظه ای که خداحافظی می‌کردیم تا عازم جبهه شود چون تنها فرزند پسرم…