انتخابات شوراهای دانش‌آموزی با مشارکت ۷ هزار دانش آموز طبسی

و ما در مدرسه یاد گرفتیم تا چگونه به یکدیگر احترام بگذاریم و چطور قوانین را…