بررسی موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه در جلسه شورای عالی فضای مجازی

موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در جلسه امشب شورای عالی فضای مجازی…