مسئولین با افرادی که وارد کشور می‌شوند با صلابت و قدرت برخورد کنند

امام جمعه طبس گفت: بنا نیست دروازه کشور بسته شود از کشورهای مختلف وارد کشور میشوند…