صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی – طبس نیوز

طبس، فردوس و نهبندان رتبه‌های برتر در کارگروه کشاورزی خراسان‌جنوبی

استاندار خراسان جنوبی گفت: شهرستان‌های طبس، نهبندان و فردوس در کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان به…