پایان حکم مهندس/ سرنوشت مطلع‌ترین آدم روزگار جدید ایران چه می‌شود؟

حکم پایان دوران ریاست ضرغامی امروز خورد. به فاصله ۴ روز بعد از ۱۳ آبان. یکی…