ضریح مطهر حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) در طبس غبارروبی شد

ضریح مطهر حضرت حسین ‌بن ‌موسی الکاظم(ع) طبس با حضور مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی، معاون استاندار…