طالبان پاکستان بیعت با داعش را تکذیب کرد

سخنگوی طالبان پاکستان با تکذیب خبر بیعت با داعش عنوان کرد ما همچنان به بیعت خود…