بیمارستان طبس دارای بیشترین امکانات برای بیماری کرونا/طبس بر سکوی اول مرگ و میرهای کرونایی استان

بیمارستان طبس دارای بیشترین امکانات برای بیماری کرونا/طبس بر سکوی اول مرگ و میرهای کرونایی استان

بر اساس اخبار واصله، طبس، بر سکوی اول مرگ و میرهای کرونایی استان ایستاده و نیز به گفته رییس شبکه بهداشت طبس تاکنون امکانات خوبی برای بیمارستان طبس تامین شده است. علت این تناقض چیست؟

دولت و معیشت مردم

دولت و معیشت مردم

موضوعی که به عنوان علت و بهانه اولیه برخی از این اعتراضات مطرح بوده و باعث شروع ماجرا گردیده موضوع بسیار مهم گران شدن بنزین است که تاثیر کاملا مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره عامه دارد.

مزایده زمین های دولتی برای متعادل سازی بازار است

مزایده زمین های دولتی برای متعادل سازی بازار است

رئیس اداره راه و شهرسازی طبس در واکنش به پیام شما مخاطبین نوشت: طبق قانون دولت (راه و شهر سازی) میتواند قسمتی از اراضی خود را به صورت مزایده واگذار نماید از این طریق ضمن عرضه زمین نسبت به تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها نیز اقدام میگردد .