طبس، طبس نیوز، رییس جمهور، آیت الله رییسی، رییس جمهور رییسی، وزیر راه، وزیر راه رییسی، وزیر کشور – طبس نیوز

رییس جمهور به طبس آمد

طبس نیوز، صبح جمعه آیت الله رییسی در سفری بدون تشریفات به شهر طبس وارد شد.