طبس نیوز، طبس گلشن، شهرداری طبس، مجید بهارستانی یزدی – طبس نیوز

بهارستانی گفت: توان ما در «نداری» بود/ شهرداری که به اخلاق شهره بود رفت

شهردار طبس شب گذشته در جمع صمیمی کارکنان شهرداری و شورای اسلامی دوره پنجم و ششم…