طراحی ساختمان در برابر زلزله – طبس نیوز

آمار زلزله های صدسال اخیر در کشور

خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه زلزله اهر…