بیشترین استقبال از طرح استادشاگردی نوین در شهرستان‌های طبس، یزد و صدوق

کار‌شناس آموزش درصنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد گفت: بیشترین میزان استقبال برای…

طرح استاد شاگردی جوانان جویای کار اجرا می شود

مدیر کمیته امداد شهرستان طبس گفت: این نهاد تا پایان سال جاری زمینه بهره گیری دو…