افشای ارتباط گروهک ریگی با اف‌بی‌آی، سیا و پنتاگون/ آگاهی آمریکا از حمله جندالله به اتوبوس سپاه

یک روزنامه آمریکایی افشا کرده اف‌بی‌آی و سازمان سیا با گروهک عبدالمالک ریگی در تماس بوده‌اند.