هیئت‌های مذهبی در راستای اشاعه امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنند

تحلیل‌گر مسائل سیاسی گفت: هیئت مذهبی باید فارغ از وابستگی به جناح و حزبی در راستای…