عشق آباد طبس پر بارش‌ترین منطقه طی هفته گذشته در خراسان جنوبی

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری میانگین بارندگی در خراسان جنوبی ۵۹…