نباید بیش از ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود

محمدعلی عبدالله‌زاده، عضو ناظر مجلس در هیات مدیره صندوق توسعه ملی گفت: مسئولان اتاق مبادله‌ ارزی…