وزارت جهاد کشاورزی با تأمین علوفه دام عشایر خراسان‌جنوبی موافقت کرد

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات عدیده دامداران منطقه به دنبال خشکسالی‌های متعدد،…