راه اندازی پایگاه بسیج در خوابگاههای دانشجویی خراسان جنوبی

مسئول سازمان بسیج دانشجویی خراسان جنوبی از راه اندازی پایگاه بسیج دانشجویی در خوابگاههای دانشجویی سطح…