کمک میلیاردی خیرین یزدی در جشن‌های گلریزان امسال

ایسنا: رییس کل دادگستری استان یزد عملکرد مالی همایش‌های گلریزان برگزار شده توسط ستاد دیه استان…