احتمال آلودگی تدریجی منابع آب زیرزمینی در طبس

مدير امور آب و فاضلاب طبس گفت: مطالعات مرحله صفر و توجيه فني واقتصادي پروژه فاضلاب…