انجمن هنرهای نمایشی طبس، هنرمند می‌پذیرد

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان طبس در نظر دارد از میان علاقه‌مندان به بازیگری و تئاتر عضوگیری…