آغاز برنامه‌های هفته دفاع مقدس با گردهمایی مسئولین در دفتر امام جمعه

صبح امروز فرماندهان نظامی و انتظامی، رده‌های مقاومت بسیج و مسئولین ادارات و نهادها به مناسبت…