رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی طبس منصوب شد

 به گزارش خبرگزاری فارس از طبس، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی «محمد…