حضور ۷۰۰ طبسی در طرح اوقات فراغت امامزادگان طبس

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس گفت: در برنامه اوقات فراغت در امامزادگان طبس ۷۰۰…