ماجرای فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی تشریح شد/پولی از بانک برده نشده است

ماجرای فساد بانکی 12 هزار میلیاردی از سوی معاون اول قوه قضاییه تشریح شد.