ریشه ناکامی‌های فوتبال ایران کجاست/ شکست‌هایی که ربطی به مربیان ندارد!

ناکامی در رده های پایه فوتبال ایران در حالی با شکست و حذف تیم جوانان از…