اکران فیلم چ در طبس آغاز شد

اکران فیلم چ به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید محلاتی و با همکاری اداره فرهنگ و…