تبرکی که در تار و پود قالی نهفته است/ اینجا چای هم تبرک می‌دهند!

صبح که می‌شود در کارگاه قالی‌بافی را باز می‌کنم، آب و جارو می‌کشم سماور را روشن…