مشکلات عشایر و بخش کشاورزی شهرستان پیگیری خواهد شد

در دیدار معاون سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان با فرماندار ویژه طبس به مناسبت هفته…