گزارش تصویری از تلاوت قرآن کریم در اولین روز ماه مبارک رمضان

گزارش تصویری از تلاوت قرآن کریم در اولین روز ماه مبارک رمضان - آستان مبارک حضرت…