خبر طبس، به عنوان اولین پایگاه خبری در شهرستان طبس مجوز فعالیت رسمی گرفت

خبر طبس که تا پیش از این تحت عنوان طبس نیوز فعالیت می‌کرد با اخذ مجوز…