پایتخت یمن برای نخستین بار در عزای امام حسین(ع) سیاه پوش شد

جنبش انصارالله یمن برای اولین بار مراسم عزاداری امام حسین(ع) را در صنعا برگزار کرد و…