پیرمرد کتاب‌خوان طبسی بیش از سه هزار کتاب مطالعه کرده است

محمد باشی رشیدیان، متولد ۱۳۲۳ از اهالی محله قلعه باغ در شهرستان طبس است که میزان…