محمد فرهادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شد

محمد فرهادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.