محمد مهرابی – طبس نیوز

تولید علم و ایجاد فرصت مباحثه در فضای علمی، دستاورد کنگره ملی امامزادگان

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: یکی از رسالت‌های سازمان اوقاف…