همچو صحرای کربلا ناگاه/ صوت حجاج شد که: عطشانی

محمود کاظم زاده از شاعران طبسی، جدیدترین اثر شعری خود را در قالب غزل درباره حادثه…