پانزدهمین مرکز مدیریت راه‌های کشور در خراسان جنوبی افتتاح شد

درمراسمی با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی ، پانزدهمین مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعتباری بالغ…