حمایت ۱۸۴۰ حامی از ایتام کمیته امداد طبس

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان طبس از حمایت ۱ هزار و ۸۴۰ حامی از…