طبل‌نوازان در طبس منادی سحرخیزان

امور فرهنگی و صنایع دستی استان خراسان جنوبی در روزگاری که زنگ انواع ساعت‌ها، تلفن‌ها و…