طرح مشارکت مردم در راه‌اندازی واحد‌های تولیدی در روستا‌های بخش دستگردان اجرا می‌شود

بخشدار دستگردان با اشاره به اجرای طرح مشارکت مردم در راه‌اندازی واحد‌های تولیدی روستاها در این…