بیش از ۱۲ هزار طبسی عضو کتابخانه‌های عمومی هستند

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی طبس گفت: در حال حاضر کتابخانه‌های عمومی این شهرستان بیش از ۱۲…

کتابخانه‌ های طبس گلشن۱۱۰۰۰عضو دارد

در مجموع تعداد 11 هزار نفر در کتابخانه‌ های شهرستان طبس عضویت دارند که این تعداد…

وجود ۱۱۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌ های طبس

وی با اشاره به تعداد کتاب‌ های موجود در کتابخانه‌ های عمومی طبس ادامه داد: تعداد…

عضویت ۱۱ هزار نفر در کتابخانه‌های طبس

مرتضی محمدی با اشاره به تعداد کتابخانه‌ های موجود در طبس اظهار داشت: 11 کتابخانه عمومی…