افتتاح ۸۵ پروژه بخش کشاورزی در طبس

مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی امسال 85 پروژه بخش کشاورزی در…