۵۰۰ نفر طبسی به مرقد امام(ره) اعزام شدند +عکس

500 نفر از شهرستان طبس به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام شدند.