مرکز لرزه نگاری – طبس نیوز

طبس لرزید

طبس نیوز- زلزله طبس را به شدت لرزاند، این زمین لرزه در تمام سطح شهر احساس…