مرگ مشکوک پرستار طبسی در روستای کریت

ظهر چهارشنبه ۹ مرداد جسد مردی میانسال در حوالی روستای کریت طبس کشف شد.