مسابقات دو صحرانوردی منطقه ای در صحرای طبس

مسابقات دو صحرانوردی منطقه ای کشور به مناسبت گرامیداشت سالروز حمله نظامی شکست آمریکا در صحرای…